Musiqa

Dars mavzusi «Musiqa va teatr»
3 -sinf. Betxoven olami. 1-qism
Simfoniya orkestri (1-q) 4 -sinf
M. Glinkaning "Venetsiyalik tun" romansidagi ikkita kuy: ikki qismli parda.7 -sinf.
Tovushlar, 2 -sinf
Musiqa tarovati, 5 -sinf
D. Shostakovichning "Leningrad" simfoniyasidagi Ikkinchi Jahon urushi tasviri: variatsiyalar.7 -sinf
“Qorqiz” N.A.Rimskiy-Korsakovning bahoriy ertagi, 2 -sinf
Musiqa olami, 5 -sinf
Tabiat uyg`onmoqda, 1 -sinf
Simfonik orkestrning musiqiy asboblari, 2 -sinf
Musiqiy, 4 -sinf
Operetta, 4 -sinf
Musiqiy tasvirlar, 1 -sinf