Rus tili

Ot so`z turkumi, 5 -sinf
Fe`llarnung tuslanishi, 5 -sinf
Qo`shma gap, 5 -sinf
Iboralar, 5 -sinf
So`z tarkibi, 5 -sinf
Ot so`z turkumi, 5 -sinf
Eskirgan so`zlar, 6 -sinf
Fe`llarnung tuslanishi, 6 -sinf
Sifat darajalari, 6 -sinf
Sifat so`z turkumi, 6 -sinf
Son, 6 -sinf
Olmosh, 6 -sinf
Sifatdosh, 7 -sinf
Ravishdosh, 7 -sinf
Ravishning ma’no turlari, 7 -sinf
Qo`shimchalar, 7 -sinf
So`z birikmasi, 8 -sinf
Sodda gap turlari, dars taqdimoti, 8 -sinf
Gapning bosh bo`laklari, 8 -sinf
Ega va kesim orasida tirening ishlatilishi, 8 -sinf